מכירים את הימים האלה שאין לכם פרודקטיביות? בדיוק על זה נדבר. נבין איך בעצם אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להיות במצב פרודקטיבי.

3

Module 3 פרודקטיביות
Unit 1 פרודקטיביות - חלק 1