בחלק זה נדבר על מה לעשות ולא לעשות בעת בחירת צבעים, נדבר על הרגש שכל צבע משדר לנו וממה צריך להיזהר, ונסקור את החוקים הלא כתובים של שימוש בצבעים בממשקים דיגיטליים.

6

Module 6 אינטרו לשיטת Fibo design system מאת עדי בינדר
Unit 1 אינטרו לשיטת הפיבו מאת עדי בינדר
Unit 2 איך להשתמש בפיבו לעיצוב ממשק