קורס יסודות העיצוב הדיגיטלי יחד עם קורס פיגמה במבצע מיוחד