אפשר כבר להתחיל!
הנה הגישה לקורסים שלך פה בפיקסל!

נשלח אליך אימייל עם פרטי חשבון כולל ססמה ושם משתמש (אגב – האימייל שנשרמת איתו זה השם משתמש שלך).

חשוב לדעת: באפשרותך תמיד לגשת לקורסים מתוך דף הפרופיל שלך בתפריט העליון, וגם דרך האתר הראשי- learn.pixelperfect.co.il