What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

+

Module 16 סרטונים מהקהילה
Unit 1 איך מייצרים טיפה - זיו אריאלי
he_ILHebrew
he_ILHebrew